Vårdnadshavarna ges inflytande och får ta del av vårt arbete här på förskolan genom våra dokumentationer i hallarna. Här ser vi dokumentationer från Nemo, Simba och Pinocchio.