Simba har bekantat sig med Pippi och hennes vänner genom att både läsa böcker och titta på filmer. Tillsammans har vi börjat skapa Pippis hus Villa Villerkulla, som vi sedan ska inreda.