Här tränas finmotorik, språk, matematik och samarbete.