Simba och Bockarna Bruse

By 2019-10-11Uncategorized

Simba har flera gånger läst sagan om Bockarna Bruse. Barnen berättar gärna sagan själv och vi leker sagan med hjälp av en bänk som bro. Med hjälp av bilderna i sagan tränar vi på prepositioner och liten, mellan och stor. Vi skapar även rekvisita till vår egen saga om Bockarna Bruse.