”Sagotanten” besöker Nemobarnen för att läsa flanosaga. Sagan handlar om fjärilen som lägger ägg, som blir en larv, som blir en puppa och som blir en fjäril. Larven äter en massa mat innan den blir en puppa. Vi tränar på att räkna.