Nemo tränar språk och matematik

By 2019-10-04Uncategorized

Nemo räknar och sorterar med bokstäver, bilar och kastanjer. De lär sig känna igen sina egna och varandras namn.