GEOMETRISKA FORMER

By 2019-02-04Uncategorized

Simba tränar på geometriska former. Vi lär oss benämna formerna och känna igen dem i vår närmiljö.