Fantasias 8- års dag firades den 14 februari. Det firades med musik, sång, dans, lekar, långbord och mycket annat skoj.