Drama

Vi uppmuntrar varje barns förmåga att dra nytta av sin talang utifrån sin förmåga. Vår uppgift är att utmana och utveckla varje barns tilltro till sin egen förmåga och ge alla barn det stöd och stimulans de behöver för att utvecklas så långt som möjligt. Tillsammans med barnen, ska vi hitta deras unika förmåga till kreativitet, motivation, mod, öppenhet, självförtroende, självkänsla och tillit.

Natur

Upptäckarglädje och lust att lära är en självklarhet hos förskolebarnen, som vi vill ta vara på.

Vi strävar efter att varje barn får utvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och upplevelser med alla sinnen, samt förståelse för naturens olika kretslopp och hur människor och natur påverkar varandra. Vi vill ge barnen ett kunnande om växter och djur. Vi tror att barn som får möjlighet att komma ut i naturen lär sig värna om miljön.

Att praktiskt och lustfyllt få uppleva – stimulerar nyfikenhet, självkänsla och ger förståelse. Även rörelseutrymmet utomhus är större och bidrar till fysisk och motorisk utveckling.

Skapande

Vi arbetar mot att barnen ska få utforska sin kreativa sida och ge dem en miljö där det finns utrymme för ett sådant utforskande. Att få lov att testa olika former av skapande såsom att leka med lera, skapa figurer av toalettrullar, göra figurer genom handavtryck m.m. ger barnen chansen att få uppleva olika typer av material och former av skapande. När vi arbetar med skapande så inkluderas exempelvis prepositioner, geometriska figurer osv. för att bidra till barnens utveckling.

Att få använda sin kreativitet för att skapa olika typer av konst så stimuleras barnens nyfikenhet av nya material och vi hjälper dem att hitta sitt självförtroende och motivation till att skapa och avsluta projekt.

Här skapar barnen handavtryck med hjälp av lera.