Babblarna, frukter och färger

By 2019-06-17Uncategorized

Nalle Puh använder sig av Babblarna då de tränar på de olika färgerna och lär sig benämna och känna igen olika frukter.