Drama

Vi uppmuntrar varje barns förmåga att dra nytta av sin talang utifrån sin förmåga. Vår uppgift är att utmana och utveckla varje barns tilltro till sin egen förmåga och ge alla barn det stöd och stimulans de behöver för att utvecklas så långt som möjligt. Tillsammans med barnen, ska vi hitta deras unika förmåga till kreativitet, motivation, mod, öppenhet, självförtroende, självkänsla och tillit.

Natur

Upptäckarglädje och lust att lära är en självklarhet hos förskolebarnen, som vi vill ta vara på.

Vi strävar efter att varje barn får utvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och upplevelser med alla sinnen, samt förståelse för naturens olika kretslopp och hur människor och natur påverkar varandra. Vi vill ge barnen ett kunnande om växter och djur. Vi tror att barn som får möjlighet att komma ut i naturen lär sig värna om miljön.

Att praktiskt och lustfyllt få uppleva – stimulerar nyfikenhet, självkänsla och ger förståelse. Även rörelseutrymmet utomhus är större och bidrar till fysisk och motorisk utveckling.